Pedagogisk miljö

Pedagogiska strategier för att praktiskt anpassa miljö, lektion och lärande samt stödstrukturer för att skapa tydlighet, ge kontroll och tillhandahålla verktyg för lärande.

Välj avsnitt i menyn här nedanför

Kollegialt lärande

 • Hur tydligt är det hur det kollegiala lärandet ska ske i din arbetsgrupp?
  Otydligt
  Tydligt

  Det är bara ni tillsammans i kollegiet som kan avgöra hur det kollegiala lärandet ska ske. Om ni inte redan idag har lämpliga forum för sådana diskussioner krävs att någon tar initiativet till att skapa dessa. Det kan också göras uppnås genom att se till att nyttja befintliga forum på nya sätt.

 • Vad fokuserar ni mest på?
  Att fixa det som inte fungerar
  Att göra mer av det som fungerar bra

  Det är lätt att gemensamma mötesforum handlar om problem och problemlösning, med ambitionen att lära sig. Kollegialt lärande handlar om det, men lika mycket att lära av det som redan fungerar bra och att se till att göra mer av det. Utvärdera tillsammans ert gemensamma fokus idag och önskade fokus framöver.

 • Hur delaktiga är eleverna/barnen i undervisningens utformning?
  Låg delaktighet
  Hög delaktighet

  Om man i utvärdering av undervisningen inte tar in barn och elevers perspektiv är det lätt att missa avgörande faktorer så som gemenskap, välbefinnande, engagemang och inte minst tillgänglighet. Det finns inga som bättre kan avgöra graden av tillgänglighet än elever själva.

Gå till nästa miljö