Reflektionsplan

Denna reflektionsplan är ett stöd för att praktiskt öka tillgängligheten, öka lärandet i arbetsgrupper och ett stöd i att identifiera och åtgärda dina behov i organisationen du verkar inom.

Välj avsnitt i menyn här nedanför

Åtgärda
Beskrivning
Prioritering
Klart!
Tydlig start på dagen
Tydlig struktur under dagen
Organiserade sociala aktiviteter
Beskriv sociala regler och koder
Relation med hemmet
Varierad och valbar lärmiljö
Tydliggöra syftet med lektionen
Underlätta tidsuppfattningen
Skapa variation i lärandet
Alternativa lärverktyg i god tid
Kontinuerlig återkoppling
Ljuddämpning på möbler och saker
Undvik visuella distraktorer
Flera och olika ljuskällor
En palett av fysiska hjälpmedel
Minimera visuellt buller
Luftmiljö och dofter
Åtgärda
Beskrivning
Prioritering
Klart!
Skapa mötesforum för att dela erfarenheter av tillgänglighet
Utnyttja befintligt mötesforum för att dela erfarenheter av tillgänglighet
Skapa kontinuitet i att använda mötesforum för tillgänglighet
Anteckna det du tror att andra skulle kunna vara behjälpta av
Anteckna det du tror att andra skulle kunna lära dig
Anteckna de insatser du anser kräver gruppens gemenskap för att lösa
Hur kommer man fram till vad som ska göras
Hur sammanställer man det som görs
Hur utvärderar man hur det gick/hur det fungerade
Åtgärda
Beskrivning
Prioritering
Klart!
Jag behöver kompetens
Jag behöver förståelse
Jag behöver flexibilitet
Jag behöver mandat

Något att tillägga

Spara reflektionsplan
Avsluta