Fysisk miljö

En förståelse för hur sinnesintryck av olika slag påverkar elever på olika sätt. Att skapa rum för lärande genom att beakta ljud, ljus och det visuella. Det handlar om perception, det vill säga vår förmåga att via våra sinnen ta emot och bearbeta information.

Välj avsnitt i menyn här nedanför

Kognitiva hjälpmedel

 • Hur ofta använder du visuellt stöd i din undervisning?
  Aldrig
  Ofta

  Visuella bilder av enkla saker kan verka övertydligt för vissa, men det för andra är helt avgörande för att få samma tydligt bild av ett objekt, ett sammanhang eller ett skeende. Det skapar en gemensam lägsta nivå av begriplighet för vår tillvaro, oavsett om det handlar om att förstå eller komma ihåg.

 • Vad uppmuntras i din undervisning?
  Stillasittande
  Rörelse

  Rörelse stimulerar samtliga sinnen, att höra, se och känna – vilket är en förutsättning för att lära. Barn och elever har olika behov av rörelse, varför det är viktigt att skapa förutsättningar för detta. Modern forskning visar på att alla barns koncentration förbättras av rörelse. Att stimulera hjärnan genom rörelse är för många ett sätt att kontrollera sin kropp, öka vakenhet och därmed öka möjligheten att lära sig och komma ihåg. Det handlar också om att kunna röra sig utan att störa andra.

 • Hur ofta använder dina barn/elever fysiska hjälpmedel?
  Aldrig
  Ofta

  Försök tillgängliggöra och uppmuntra användning av så många fysiska hjälpmedel som möjligt, för alla. Först när barn och elever själva får testa går det att utvärdera vilka hjälpmedel som fungerar. De kan både lösa problem och underlätta inlärning beroende på individens behov.

Reflektionsplan